Příspěvky

KONZULTACE 23.5.

Obrázek
1NP: Původní 2NP: Původní 1NP: Velký sál přes dvě patra 2NP: Sál přes dvě patra 1NP: Sál s galerií v druhém podlaží 2NP: Galerie v druhém podlaží. Místnost napravo od sálu má funkci výstavní místnosti a samotný ochoz také. *Pozn.: Rendry v sálech nemají střechu, aby tam bylo nějaké světlo, aby byl vidět interiér.

KONZULTACE 16.4.

Obrázek

PREZENTACE 2.4.

Obrázek

KONZULTACE 26.3.

Obrázek
Loděnice Lezecká stěna Kino

KONZULTACE 23.3

Obrázek

PREZENTACE URBANISMU

Obrázek
Koncept KONCEPT Nejdříve jsem si rozdělila funkce bloků v prvním kruhu, ty jsem promíchala, protože by byla škoda, kdyby u vody byly pouze administrativní budovy. Veřejnou funkcí jsou míněny úřady, knihovna, divadlo,... V administrativních budovách by měl být obchodní parter. Celkově by budovy kolem vody neměly výškou přesáhnout 17 pater. Hromadná doprava má zastávky na křižovatkách, kde se potkávají kruhové a radiální linky. Ostrovy jsou umístěny dále od nádraží a potencionálního hluku s lávkou směřující k Řípu a s výhledem na Říp. Protože dostupnost na ostrov pouze s lávkou není ideální, navrhla jsem alternativní lodní dopravu jak na ostrov, tak okružní linku kolem pobřeží. Kolonáda by měla být ze zpevněného povrchu, pro procházky, jízdu na kole atd. Aby nebyla kolonáda pouze z betonu navrhla jsem doprostřed zelený pruh, což místu dodá atmosféru a taktéž může sloužit k odpočinku (piknik,..). Za kolonádou je řada menších staveb (kavárny, restaurace, obchody, loděnice,...

URBANISMUS KE KONZULTACI 12.3.

Obrázek
Svoje souostroví jsem umístila na jezero dál od hyperloopu, protože předpokládám, že u stanice bude největší dopravní uzel a tím pádem zde bude hluk. Lávku* jsem umístila na osu ulic směřující k Řípu. Lávku jsem prosloužila přes město a napojím ji na turistickou cestu na Říp. Samotná lávka je zakroucená a v obloucích širší, zde jsem uvažovala lavičky a ostrůvky se zelení. Největší ostrov je určen pro letní kino a areál lezecké stěny (jedno z těchto témat bych následně chtěla zpracovávat jako občanskou stavbu), prostřední ostrov je určen pro rekreaci u vody, protože kolonádu ve městě jsem nenavrhovala ke koupání, ale zárověň by bylo škoda nevyužít vody. Třetí ostrov je přístav pro lodě, které jsou alternativní cestou na ostrov.  *v obrázcích je vyznačena vždy červeně Výškové členění kolonády Umístění ostrova Funkce RYCHLÉ SKICI: Loděnice na kolonádě Kolonáda Lávka na ostrov